VALLROMANES

BANDERA

Bvallormanes

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample, groga, amb quatre faixes vermelles i una peça blau clar rectilínia a la vora de l’asta i curvilínia a la contrària, concavada a dalt i a baix, d’amplària 13/38 des de la vora de l’asta a cadascuna de les conques i convexada al centre i d’amplària 8/19; i amb, al centre d’aquesta peça, el sautor abscís groc de l’escut, de braços 3/65 de la llargària del drap, amb un disc vermell, foradat de groc, de diàmetre 3/18 de la mateixa llargària, sobreposat a l’encreuament.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 20-JUN-19
  • Data de publicació al DOGC: 27-JUN-19
  • DOGC núm.: 7905
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Blau clar B- 278 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, una vall d’or amb 4 pals de gules sobremuntada d’una mola de molí de gules ressaltant sobre una creu de sant Vicenç d’or. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 16-JUN-1983
Data de publicació en el DOGC: 27-JUL-1983
DOGC núm.: 348

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Vallromanes

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Vallès Oriental

Gentilici: vallromanès/vallromanesa

Altres entitats territorials: