L'associació Catalana de Vexil·lologia (ACV) vol convertir la Vexil·lologia en una ciència auxiliar de la historia

14 Congressos internacionals250 Banderes dissenyades150 Conferencies