ORISTÀ

BANDERA

Borista

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blau clar, amb una aspa blanca de gruix 1/4 de l’alçària del drap i amb el rombe horitzontal format a l’encreuament de l’aspa de color vermell.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 27-GEN-2006
  • Data de publicació al DOGC: 16-FEB-2006
  • DOGC núm.: 4574
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau clar B- 278 No
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un sautor (o creu de Sant Andreu) ple d’argent i un castell de gules tancat d’or sobremuntat d’una flor de lis d’argent ressaltant sobre el tot. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 1-JUN-1983
Data de publicació en el DOGC: 6-JUL-1983
DOGC núm.: 342

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Oristà

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: oristanenc/oristanenca

Altres entitats territorials: