ORÍS

BANDERA

Boris

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una de les petxines blanques de l’escut, d’alçària 3/5 de la del drap, i amplària 11/30 de la llargària del mateix drap, al centre; i amb una bordura de 36 peces quadrades grogues i negres alternades.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 29-GEN-2004
  • Data de publicació al DOGC: 23-FEB-2004
  • DOGC núm.: 4076
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Negre N Negre No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un castell obert i embanderolat d’or amb l’estendard dels Orís (de gules, una petxina d’argent; bordura componada d’or i de sable), sumat a un mont de sable movent de la punta i acompanyat de 2 petxines d’argent, una a cada costat. Per timbre una corona de marquès.

Data d’aprovació: 24-MAI-1984
Data de publicació en el DOGC: 11-JUL-1984
DOGC núm.: 451

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Orís

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: orisenc/orisenca

Altres entitats territorials: