OLOST

BANDERA

Bolost

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, bicolor, en barra vermella i blanca, amb una barra groga de gruix 1/4 (grau) de l’alçària del drap, carregada de quatre altres barres vermells, i les figures de l’escut, cadascuna d’altura 1/3 de la del drap i amplada 1/5 de la llargària del mateix drap, l’església, blanca, a 1/10 de la vora superior i 2/21 de la de l’asta, i el lleó vermell coronat de groc, a 1/10 de la vora inferior i 2/21 de la del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 2-JUN-1999
  • Data de publicació al DOGC: 9-JUL-1999
  • DOGC núm.: 2927
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat semipartit i truncat: 1r. de gules, una església de 2 campanars d’argent; 2n. d’argent, un lleó de gules coronat a l’antiga d’or. lampassat de gules i armat de sable; i al 3r, d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 22-SEP-1983
Data de publicació en el DOGC: 28-OCT-1983
DOGC núm.: 376

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Olost

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: olostenc/olostenca

Altres entitats territorials: