ÒDENA

BANDERA

Bodena

Descripció

Bandera apaïsada de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blava, amb un sembrat de creus blanques amb els braços d’amplada d’1/31 parts de l’alt del drap i de llargària de 5/21 parts, i separades entre si per 3/21 parts; sobre el tot una banda groga d’amplada d’1/15 parts de la diagonal del drap.

Significat

Transposició directa de l’escut a bandera. Són les armes dels Òdena.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 15-ABR-1993
  • Data de publicació al DOGC: 28-ABR-1993
  • DOGC núm.: 1738
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau B 280 No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, sembrat de creuetes d’argent; ressaltant sobre el tot, una banda d’or. Per timbre, una corona de baró.

Data d’aprovació: 21-JUL-1988
Data de publicació en el DOGC: 1-AGO-1988
DOGC núm.: 1025

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Òdena

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Anoia

Gentilici: odenenc/odenenca

Altres entitats territorials: