MURA

BANDERA

Bmura2

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb la faixa groga merletada de l’escut de mig, sis i mig merlets, d’alçària 1/3 de la del drap, situada en el tercer terç horitzontal; i amb la creu grega patent corbada groga de l’escut, d’alçària i amplària 1/3 de l’alçària del mateix drap, centrada en el primer i segon terços horitzontals.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 7-FEB-2020
  • Data de publicació al DOGC: 12-FEB-2020
  • DOGC núm.: 8062
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una faixa merletada a la catalana d’or, acompanyada al cap d’una creu grega patent corbada d’or. Per timbre, una corona de marquès.

Data d’aprovació: 12-ABR-2019
Data de publicació en el DOGC: 17-ABR-2019
DOGC núm.: 7856

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Mura

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Bages

Gentilici: muratà/muratana

Altres entitats territorials: