MONTMELÓ

BANDERA

Bmontmelo

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, tricolor horitzontal, verd clar, blanc i blau clar, amb tres creus llatines negres, cadascuna de tronc i braços de gruix 2/171 de la llargària del drap, d’alçària 21/114 de la del drap, amplària 14/171 de la llargària del mateix drap, separades entre elles per una distància de 14/171 i posades al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 25-FEB-2014
  • Data de publicació al DOGC: 25-FEB-2014
  • DOGC núm.: 6569
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd clar V- 360 No
Blanc W Blanc No
Blau clar B- 278 No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, un mont de 3 cims de sinople movent de la punta, amb el cim central més alt i somat de tres creus llatines de sable, carregat d’una faixa ondada d’atzur rivetada d’argent. Per timbre una corona de vila.

Data d’aprovació: 11-MAR-2010
Data de publicació en el DOGC: 1-ABR-2010
DOGC núm.: 5600

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Montmeló

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Vallès Oriental

Gentilici: montmeloní/montmelonina

Altres entitats territorials: