MONTMAJOR

BANDERA

Bmontmajor

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca a dalt i groga a baix, amb una faixa negra de gruix 1/6 de l’alçària del drap juxtaposada al centre i amb el primer terç vertical vermell carregat, al centre, del món creuat amb la creu grega patent groc i cintrat de blau clar de l’escut, tot el conjunt d’alçària 7/10 de la del drap i amplària 3/10 de la llargària del mateix drap.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 14-SEP-2005
  • Data de publicació al DOGC: 29-SEP-2005
  • DOGC núm.: 4479
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Negre N Negre No
Groc Y 109 No
Vermell R 186 C No
Blau clar B- 278 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un món creuat d’or cintrat d’atzur, acompanyat d’un brau de sable al cap, d’una mitra d’argent franjada d’or a la destra i d’un bàcul de bisbe d’or posat en pal a la sinistra. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 5-JUN-1986
Data de publicació en el DOGC: 12-SEP-1986
DOGC núm.: 739

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Montmajor

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Berguedà

Gentilici: montmajorenc/montmajorenca

Altres entitats territorials: