MONTGAT

BANDERA

Bmontgat

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blau fosc, amb la torre blanca de porta i finestres blaves de l’escut, d’alçària 20/62 de la del drap i amplària 10/93 de la llargària del mateix drap, posada a 6/62 de la vora superior i a 5/93 de la de l’asta; i amb dues faixes ondades blanques, cadascuna de mitja, cinc i mitja crestes i de gruix 4/62 de l’alçària del drap, separades, la de dalt de la de baix per un espai de 3/62 de la mateixa alçària, i la de baix de la vora inferior per un espai de 6/62.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 9-AGO-2012
  • Data de publicació al DOGC: 12-SEP-2012
  • DOGC núm.: 6211
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau fosc B+ 282 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un mont de sable somat d’una torre oberta d’argent i sostingut sobre la superior de 2 faixes ondades d’argent; el peu d’or amb 4 pals de gules. Per timbre una corona de vila.

Data d’aprovació: 12-MAI-2011
Data de publicació en el DOGC: 30-MAI-2011
DOGC núm.: 5889

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Montgat

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Maresme

Gentilici: montgatí/montgatina

Altres entitats territorials: