MONTCLAR

BANDERA

Bmontclar

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc, amb la creu llatina patent blanca de l’escut, d’alçària 5/6 de la del drap i d’amplària, l’exterior d’1/12 de la llargària del drap i la interior d’1/24 de la mateixa llargària, al centre, i amb dos pals blancs, cadascun de gruix 1/24 de la mateixa llargària, posats respectivament a 5/24 de les vores de l’asta i del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 10-FEB-2010
  • Data de publicació al DOGC: 1-MAR-2010
  • DOGC núm.: 5577
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Blanc W Blanc No

BANDERES HISTÒRIQUES

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un mont movent de la punta somat d’una creu llatina patent d’argent acostada d’una espasa d’argent guarnida d’or, a la destra, i d’una fletxa pujant d’argent, a la sinistra. Per timbre, una corona de poble.

Data d’aprovació: 18-MAI-2005
Data de publicació en el DOGC: 8-JUN-2005
DOGC núm.: 4401

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Montclar

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Berguedà

Gentilici: montclarenc/montclarenca

Altres entitats territorials: