MOLLET DEL VALLÈS

BANDERA

Bmolletdelvalles

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos per tres de llarg, dividida horitzontalment en tres faixes; la primera d’una meitat de l’ample de la bandera, blanca, amb el moll de l’escut, de color vermell, situat al cantó, separat dels costats de la tela per una distància d’un novè del llarg d’aquesta i d’una amplada d’un terç d’aquest llarg; la segona, d’un quart de l’ample de la bandera, vermella i la tercera, de la mateixa amplada que la segona, blanca.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 8-AGO-1990
  • Data de publicació al DOGC: 3-SEP-1990
  • DOGC núm.: 1338
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat:d’argent, un moll nadant de gules; el peu d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 7-ABR-1989
Data de publicació en el DOGC: 28-ABR-1989
DOGC núm.: 1137

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Mollet del Vallès

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Vallès Oriental

Gentilici: molletà/molletana

Altres entitats territorials: