MEDIONA

BANDERA

Bmediona

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb tres faixes ondades blau clar, cadascuna de mitja, tres i mitja crestes i de gruix 1/7 de l’alçària del drap, i amb la mà esquerra oberta de l’escut de color taronja, d’alçària 6/7 de la del drap i amplària 6/21 de la llargària del mateix drap, sobreposada al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 29-MAI-2008
  • Data de publicació al DOGC: 12-JUN-2008
  • DOGC núm.: 5151
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Blau clar B- 278 No
Taronja O 151 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, 3 faixes ondades d’atzur; resaltant sobre el tot una mà esquerra ataronjada. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 26-FEB-2007
Data de publicació en el DOGC: 20-MAR-2007
DOGC núm.: 4845

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Mediona (Sant Joan de Mediona)

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Alt Penedès

Gentilici: medionenc/medionenca

Altres entitats territorials: