MATADEPERA

BANDERA

Bmatadepera

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb tres creus plenes sobreposades, blanca, vermella i blanca; de braços, respectivament, 4/12, 3/12 i 2/12 de l’alçària del drap.

Significat

La creu recorda l’anyell pasqual, o agnusdei, atribut de sant Joan Baptista, patró del poble.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 29-JUN-1992
  • Data de publicació al DOGC: 13-JUL-1992
  • DOGC núm.: 1618
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: 1r. de gules, un agnus Dei contornat reguardant, nimbat d’or amb la banderola d’argent creuada de gules i l’asta creuada d’or i al 2n. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 28-ABR-1991
Data de publicació en el DOGC: 10-MAI-1991
DOGC núm.: 1441

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Matadepera

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Vallès Occidental

Gentilici: matadeperenc/matadeperenca

Altres entitats territorials: