MARTORELL

BANDERA

Bmartorell

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida en tres franges verticals iguals, de colors verd, blanc i blau, al cantó la torre groga d’altura d’1/3 i separada de la part superior per 1/9.

Significat

Els colors de la bandera són els dels elements de l’escut, senyals tradicionals i parlants relatius al nom de la població: el mar, la mà, la torre i el martell. A la bandera, com a element distintiu s’ha deixat la torre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 27-ABR-1995
  • Data de publicació al DOGC: 10-MAI-1995
  • DOGC núm.: 2048
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No
Blau B 280 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un mar en forma de peu ondat d’argent, carregat de 2 faixes ondades d’atzur, sostenint una torre d’or oberta acostada d’una mà d’or, de la destra, i d’un martell d’or, sinistra. Per timbre, una corona de marquès.

Data d’aprovació: 29-JUN-1992
Data de publicació en el DOGC: 13-JUL-1992
DOGC núm.: 1618

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Martorell

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Baix Llobregat

Gentilici: martorellenc/martorellenca

Altres entitats territorials: