LLIÇÀ DE VALL

BANDERA

Blliçadevall

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb dues faixes de color blau fosc, cadascuna de gruix 1/6 de l’alçària del drap, i separades per un espai del seu mateix gruix, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 23-MAI-2001
  • Data de publicació al DOGC: 8-JUN-2001
  • DOGC núm.: 3405
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Blau fosc B+ 282 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, 2 llísseres d’atzur nadant contornades i posades en pal. Per timbre, una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 17-DES-1984
Data de publicació en el DOGC: 8-FEB-1985
DOGC núm.: 511

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Lliçà de Vall

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Vallès Oriental

Gentilici: lliçanenc/lliçanenca

Altres entitats territorials: