LES MASIES DE RODA

BANDERA

Bmasiesderoda

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, de color verd fosc, amb un pal central blanc de gruix 5/33 de la llargària del drap, i dos altres pals grocs del mateix gruix posats, respectivament, a 6/33 de la vora de l’asta i de la del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 30-AGO-2001
  • Data de publicació al DOGC: 25-SEP-2001
  • DOGC núm.: 3479
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE OFICIAL
Verd fosc V+ 348
Groc Y 109
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, 2 masies d’or posades en faixa acompanyades a la punta d’una mola de molí d’argent nadillada d’atzur. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 15-MAR-1984
Data de publicació en el DOGC: 23-MAI-1984
DOGC núm.: 436

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: les Masies de Roda

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: rodenc/rodenca

Altres entitats territorials: