JORBA

BANDERA

Bjorba

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, quarterada en creu, amb el cometa blanc de l’escut d’altura 5712 de la del drap i amplada 2/9 de la seva llargària, centrat en els quarters primer i quart, vermells; i amb el castell obert groc del mateix escut, de les mateixes altura i amplada que el cometa, centrat en els quarters segon i tercer, de color blau clar.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 2-MAR-2001
  • Data de publicació al DOGC: 14-MAR-2001
  • DOGC núm.: 3347
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blau clar B- 278 No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat quarterat en sautor: 1r i 4t de gules, un cometa d’argent; 2n i 3r d’atzur, un castell d’or obert. Per timbre una corona de baró.

Data d’aprovació: 14-DES-1995
Data de publicació en el DOGC: 10-GEN-1996
DOGC núm.: 2152

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Jorba

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Anoia

Gentilici: jorbenc/jorbenca

Altres entitats territorials: