GAVÀ

BANDERA

Bgavà

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau fosc B+ 280 No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Gris G 423 No

ESCUT

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

Descripció: Símbol de forma geomètrica simple de color vermell, resultat de la unió d’un quadrat i un semicercle, sobre un reticle de 4 x 5 unitats, que combina dos caràcters de color blanc, la G inicial i l’accent greu de Gavà.

Data d’aprovació: 17-MAI-2002
Data de publicació en el DOGC: 28-JUN-2002
DOGC núm.: 3666

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Gavà

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Baix Llobregat

Gentilici: gavanenc/gavanenca

Altres entitats territorials: