DOSRIUS

BANDERA

Bdosrius

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample,. blanca, amb una “Y” blau fosc ondada de quatre ones en cadascun dels dos braços i vuit al tronc, de gruix 1/6 de l’alçària del drap, amb els braços al primer terç vertical i llurs extrems als angles de la vora de l’asta, i el tronc, a manera de faixa, centrat sobre els altres dos terços.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 14-MAR-2007
  • Data de publicació al DOGC: 20-ABR-0207
  • DOGC núm.: 4866
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Blau fosc B+ 282 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una perla ondada d’atzur acompanyada al cap d’un castell de gules obert. Per timbre una corona de marquès.

Data d’aprovació: 17-JUL-2000
Data de publicació en el DOGC: 9-AGO-2000
DOGC núm.: 3201

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Dosrius

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Maresme

Gentilici: dosriuenc/dosriuenca

Altres entitats territorials: