CUBELLES

BANDERA

Bcubelles

Descripció

Bandera apaïsada de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida horitzontalment en dues parts iguals, la part superior de color verd fosc, amb el castell groc tancat de vermell de l’escut, al centre, d’una altura de 8/18 de la de drap, i separat dels extrems inferior i superior per 1/36 de la mateixa altura; i la inferior, palada, amb cinc pals grocs i quatre de vermells.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 22-DES-1999
  • Data de publicació al DOGC: 17-GEN-1999
  • DOGC núm.: 3057
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament:  Escut caironat truncat: 1r. de sinople, un castell d’or tancat de gules; 2n. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 15-GEN-1993
Data de publicació en el DOGC: 25-GEN-1993
DOGC núm.: 1699

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Cubelles

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Garraf

Gentilici: cubellenc/cubellenca

Altres entitats territorials: