COPONS

BANDERA

Bcopons

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, 3 copons d’or gringolats de sinople. Per timbre una corona de vila.

Data d’aprovació: 23-DES-2016
Data de publicació en el DOGC: 13-GEN-2017
DOGC núm.: 7286

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Copons

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Anoia

Gentilici: coponenc/coponenca

Altres entitats territorials: