COLLSUSPINA

BANDERA

Bcollsuspina

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb un triangle de base l’altura del pal i el vèrtex en el mig de l’altura del vol, verd; damunt d’aquest un altre triangle amb la mateixa base i el vèrtex en el centre de la bandera, groc.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 26-MAI-2006
  • Data de publicació al DOGC: 22-JUN-2006
  • DOGC núm.: 4660
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No
Verd V 362 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un coll d’or movent de la punta sobremuntat d’una mata d’espina d’argent. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 26-MAI-1988
Data de publicació en el DOGC: 20-JUN-1988
DOGC núm.: 1007

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Collsuspina

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Moianès

Gentilici: collsuspinenc/collsuspinenca

Altres entitats territorials: