CERCS

BANDERA

Bcercs

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc, amb un triangle blau clar al vol, de base tota l’alçària del drap, i un xebró ajaçat blanc juxtaposat a les dues parts, naixent dels angles superior i inferior del vol, de gruix 2/9 de la llargària del drap i amb el cim a la meitat del drap; i amb els pics grocs, en aspa, de l’escut posats en un quadrat imaginari d’1/4 de l’alçària del drap, a 1/8 de la vora superior i a 1/12 de la de l’asta.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 31-OCT-2002
  • Data de publicació al DOGC: 27-NOV-2002
  • DOGC núm.: 3770
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Blau clar B- 278 No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un pont de 4 ulls d’argent movent dels flancs sostingut sobre un peu faixat ondat de 4 peces d’argent i d’atzur, i sobremuntat de 2 pics d’or passats en sautor. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 29-GEN-2001
Data de publicació en el DOGC: 13-FEB-2001
DOGC núm.: 3326

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Cercs

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Berguedà

Gentilici: cercorí/cercorina

Altres entitats territorials: