CASTELLVÍ DE ROSANES

BANDERA

Bcastellviderosanes

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell fosc R+ 188 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un castell d’argent tancat d’atzur, acostat de dues roses d’argent botonades i barbades d’or. Per timbre, una corona de baró.

Data d’aprovació: 21-MAR-2001
Data de publicació en el DOGC: 4-ABR-2001
DOGC núm.: 3362

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Castellví de Rosanes

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Baix Llobregat

Gentilici: castellvinenc/castellvinenca

Altres entitats territorials: