CASTELLVÍ DE LA MARCA

BANDERA

Bcastellvidelamarca

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, de color verd fosc, amb el castell obert groc amb quatre pals vermells de l’escut, d’alçària 4/5 de la del drap i d’amplària 13/30 de la llargària del mateix drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 30-GEN-2001
  • Data de publicació al DOGC: 13-FEB-2001
  • DOGC núm.: 3326
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un castell obert d’or amb 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 8-MAR-1999
Data de publicació en el DOGC: 6-ABR-1999
DOGC núm.: 2861

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Castellví de la Marca

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Alt Penedès

Gentilici: almunienc/almunienca

Altres entitats territorials: