CASTELLNOU DE BAGES

BANDERA

Bcastellnoudebages

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda amb un lleó d’altura 7/9 de la del drap, posat equidistant de les vores superior i inferior i a 2/10 de la vora de l’asta, groc amb les ungles i llengua vermelles.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 26-MAI-2006
  • Data de publicació al DOGC: 22-JUN-2006
  • DOGC núm.: 4660
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Groc Y 109 No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un lleó d’or lampassat i armat de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 26-ABR-1989
Data de publicació en el DOGC: 17-MAI-1989
DOGC núm.: 1143

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Castellnou de Bages

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Bages

Gentilici: castellnouenc/castellnouenca

Altres entitats territorials: