CALAF

BANDERA

Bcalaf

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb el gos groc passant cap a l’asta de l’escut, d’alçària 19/32 de la del drap i llargària 5/12 de la del mateix drap, posat a 17/64 de la vora superior i a 3/8 de la de l’asta, i amb el card de tres flors groc del mateix escut, d’alçària 9/32 de la del drap i amplària 1/6 de la llargària del mateix drap, posat a 1/16 de la vora superior i a 1/24 de la de l’asta.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 6-JUL-2016
  • Data de publicació al DOGC: 18-JUL-2016
  • DOGC núm.: 7164
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un gos passant d’or acompanyat al cap d’un card de 3 flors d’or. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 15-NOV-1991
Data de publicació en el DOGC: 29-NOV-1991
DOGC núm.: 1524

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Calaf

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Anoia

Gentilici: calafí/calafina

Altres entitats territorials: