ARGENTONA

BANDERA

Bargentona

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida en nou faixes iguals, cinc de grogues i quatre de vermelles alternades. A l’asta, un pal d’amplada d’1/4 de la bandera, de color blanc i carregat amb la palma de l’escut posada en pal, d’altura de 7/9 parts de la de la bandera, de color verd.

Significat

La palma és el símbol del màrtir sant Julià, a qui està dedicada l’església de la vila, i els Quatre Pals representen la jurisdicció del comte rei.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 31-MAR-1994
  • Data de publicació al DOGC: 20-ABR-1994
  • DOGC núm.: 1886
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No
Verd V 362 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat: 1r. d’argent, una palma de sinople posada en pal; i al 2n. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 28-SEP-1992
Data de publicació en el DOGC: 07-OCT-1992
DOGC núm.: 1654

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Argentona

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Maresme

Gentilici: argentoní/argentonina

Altres entitats territorials: