VILANOVA DEL CAMÍ

BANDERA

Bvilanovadelcami

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb dues faixes centrals blanca i groga de gruix 0,33 i 0,99 respectivament de l’alçària del drap cadascuna, que divideixen el camper en dues parts d’alçària cadascuna 2,34 de la del drap.

Significat

La vila d’argent damunt un camí d’or, elements parlants de l’escut heràldic municipal es transformen a la bandera en les faixes centrals blanca i groga.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 18-MAI-1993
  • Data de publicació al DOGC: 2-JUN-1993
  • DOGC núm.: 1752
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una vila d’argent sostinguda sobre una faixa abaixada d’or i acompanyada al cap d’una mitra d’argent embellida d’or, folrada de gules i amb les ínfules d’or ressaltant sobre un bàcul de bisbe d’or posat en pal. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 10-ABR-1984
Data de publicació en el DOGC: 8-JUN-1984
DOGC núm.: 441

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Vilanova del Camí

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Anoia

Gentilici: vilanoví/vilanovina

Altres entitats territorials: