VILANOVA DE LA BARCA

BANDERA

Bvilanovadelabarca

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb una faixa ondada blanca de cinc crestes de gruix 1/16 de l’alçària del drap, situada a 1/6 de la vora inferior del mateix drap. Al cantó, la barca blanca de l’escut, d’altura 1/3 de la del drap i d’amplada 1/3 també de la del drap.

Significat

Bandera heràldica, desplaçant la barca al cantó per fer-la més visible. Armes parlants: s’hi veu una barca sobre un riu. De fet, el poble es va desenvolupar entorn d’un pas de barca sobre el Segre, instal·lat el 1212. Actualment s’ha substituït per un pont sobre el riu.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 29-MAI-1995
  • Data de publicació al DOGC: 12-JUN-1995
  • DOGC núm.: 2061
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una barca envelada d’argent acompanyada a la punta d’una faixa ondada d’argent. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 28-MAI-1993
Data de publicació en el DOGC: 14-JUN-1993
DOGC núm.: 1757

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Vilanova de la Barca

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: vilanoví/vilanovina

Altres entitats territorials: