VILALBA DELS ARCS

BANDERA

Bvilalbadelsarcs

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau B 280 No
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, una muralla de 2 torres oberta d’argent acompanyada al cap d’una estrella de 8 puntes d’argent i sostinguda sobre un peu de gules amb una creu plena d’argent. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 15-OCT-1999
Data de publicació en el DOGC: 3-NOV-1999
DOGC núm.: 3007

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Vilalba dels Arcs

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Terra Alta

Gentilici: vilabí/vilabina

Altres entitats territorials: