VILAGRASSA

BANDERA

Bvilagrassa

Descripció

Bandera apaïsada de proporcions dos d’alt per tres de llarg, quarterada en aspa, amb els triangles superior i inferior blaus amb cinc discs blancs posats en creu, cadascun de diàmetre 1/12 de l’alçària del drap i separats per 1/36 de la mateixa alçada, centrats a cada un dels dos triangles; i els triangles dels costats, grocs, cadascun amb quatre pals vermells.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 1-SEP-1999
  • Data de publicació al DOGC: 23-SEP-1999
  • DOGC núm.: 2981
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau B 280 No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat quarterat en sautor: 1r i 4t d’atzur, 5 besants d’argent en creu; 2n i 3r d’or, 4 pals de gules. Per timbre, una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 16-GEN-1998
Data de publicació en el DOGC: 11-FEB-1998
DOGC núm.: 2576

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Vilagrassa

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Urgell

Gentilici: vilagrassenc/vilagrassenca

Altres entitats territorials: