VILADECANS

BANDERA

Bviladecans

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb el cantó vermell d’alçària i llargària la meitat de les del drap, carregat d’una creu plena blanca de gruix 1/12 de l’alçària del mateix drap.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 15-OCT-1999
  • Data de publicació al DOGC: 3-NOV-1999
  • DOGC núm.: 3007
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un agnus Dei d’argent contornat i reguardant, nimbat d’or portant la banderola de gules amb una creu plena d’argent i l’asta creuada d’or. Per timbre, una corona mural de ciutat.

Data d’aprovació: 27-JUN-1994
Data de publicació en el DOGC: 8-JUL-1994
DOGC núm.: 1918

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Viladecans

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Baix Llobregat

Gentilici: viladecanenc/viladecanenca

Altres entitats territorials:

IMATGES