VIDRERES

BANDERA

Bvidreres

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, negra, amb una creu plena, groga, de braços 1/2 de l’alçària del drap, carregada d’una creu plena, negra, de braços 1/6 de la mateixa alçària. Al centre de la bandera i ressaltant sobre ambdues creus, un quadrat groc, no contornejat, de costats 2/3 de l’alçària del drap, carregat d’un castell obert, negre, d’altura 1/2 de la del drap.

Significat

S’hi representa el castell de la vila, que pertanyia al vescomtat de Cabrera; la bordura de sable sobre camper d’or està agafada precisament de les armes dels Cabrera

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 13-GEN-1993
  • Data de publicació al DOGC: 22-GEN-1993
  • DOGC núm.: 1698
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Negre N Negre No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, un castell de sable obert; la bordura de peces de sable. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 26-OCT-1992
Data de publicació en el DOGC: 4-NOV-1992
DOGC núm.: 1665

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Vidreres

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Selva

Gentilici: vidrerenc/vidrerenca

Altres entitats territorials: