VIDRÀ

BANDERA

Bvidra

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb tres faixes juxtaposades blanca, negra i blanca; les blanques de gruix 1/24 de l’alçària del drap i la negra d’1/12, situades a una distància d’1/12 de la vora inferior; al centre de la part superior, el ram de faig blanc de l’escut, sense fruitar, d’altura 1/2 de la del drap i amplada 1/3 de la llargària del mateix drap.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 6-ABR-1994
  • Data de publicació al DOGC: 20-ABR-1994
  • DOGC núm.: 1886
  • En ús

Significat

La branca de faig representa l’arbre característic del municipi. Les faixes blanca, negra i blanca provenen de la transformació de la segona partició de l’escut heràldic municipal: l’àguila de Sant Joan apòstol, en al·lusió al monestir de Sant Joan de les Abadesses, que foren els senyors del poble.

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat: 1r de sinople, un ram de faig d’argent; 2n d’argent, una àguila de sable amb les ales esteses i abaixades acompanyada d’una pinya de sinople a cada costat. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 25-OCT-1984
Data de publicació en el DOGC: 12-DES-1984
DOGC núm.: 493

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Vidrà

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: vidranès/vidranesa

Altres entitats territorials: