VERGES

BANDERA

Bverges

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, composta de nou pals del mateix gruix juxtaposats: el 1r, faixat de tres peces grogues i tres de vermelles; els 2n, 4t, 6è i 8è, vermells; el 3r, groc carregat amb tres rocs heràldics blaus, cadascun d’altura 2/11 de la del drap, el de dalt a 1/11 de la vora superior, el de baix a la mateixa distància de la vora inferior, i el del mig a 3/22 dels altres; i la resta de pals (5è, 7è i 9è) de color groc.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 3-JUL-1998
  • Data de publicació al DOGC: 24-JUL-1998
  • DOGC núm.: 2688
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Blau B 280 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat semipartit i truncat: 1r faixat d’or i de gules de 6 peces; 2n de gules, 3 pals d’or carregats de 3 rocs d’atzur; 3r d’or, 4 pals de gules. Per timbre, una corona de baró.

Data d’aprovació: 20-FEB-1996
Data de publicació en el DOGC: 6-MAR-1996
DOGC núm.: 2178

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Verges

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: vergelità/vergelitana

Altres entitats territorials: