VECIANA

BANDERA

Bveciana

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb 3 pals grocs: un de central, de gruix 2/9 de la llargària del drap, amb dos altres pals negres, de gruix 1/18, juxtaposats a cada costat; i els altres dos, de gruix 1/18, centrats sobre els espais vermells.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 3-NOV-2006
  • Data de publicació al DOGC: 23-NOV-2006
  • DOGC núm.: 4767
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un mont de sable movent de la punta somat d’un falcó d’or i acostat de 2 calderes d’or. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 8-JUL-1996
Data de publicació en el DOGC: 26-JUN-1996
DOGC núm.: 2235

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Veciana

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Anoia

Gentilici: vecianenc/vecianenca

Altres entitats territorials: