VALLDOREIX

BANDERA

Bvalldoreix

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, groga amb un pal onat blau, de gruix 1/15 de la llargària del drap situat a 2/15 del vol; i amb un pentàgon irregular vermell al pal, un vèrtex del qual se situa a la intersecció d’1/2 d’alçària del drap i 3/5 de la llargària del mateix drap, un vèrtex a 1/4 de la llargària del marge superior, un vèrtex a 1/4 de la llargària del marge inferior i els altres dos vèrtexs en els angles del pal, amb una domus blanca oberta, de proporcions 1/2 de l’alçària del drap i 1/3 de la llargària del mateix drap, centrada a 1/15 del pal.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 7-JUN-2006
  • Data de publicació al DOGC: 27-JUN-2006
  • DOGC núm.: 4663
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Groc Y 109 No
Vermell R 186 C No
Blau B 280 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una vall d’or amb una faixa ondada d’atzur, sobremuntada d’una domus d’argent oberta.

Data d’aprovació: 22-JUN-2004
Data de publicació en el DOGC: 22-JUL-2004
DOGC núm.: 4180

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Vallès Occidental