ULTRAMORT

BANDERA

Bultramort

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, de porpra, amb l’aspa vermella de l’escut, de gruix 1/9 de l’alçària del drap amb un ribet blanc, de gruix 1/54 de la mateixa alçària, i amb la mitra blanca embellida de groc de l’escut, d’alçària 7/36 de la del drap i amplària 4/27 de la llargària del mateix drap, al centre i a 1/12 de la vora superior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 13-OCT-2004
  • Data de publicació al DOGC: 28-OCT-2004
  • DOGC núm.: 4249
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Porpra P 253 No
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de porpra, un sautor ple de gules ribetat d’argent, acompanyat al cap d’una mitra d’argent embellida d’or. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 7-OCT-1997
Data de publicació en el DOGC: 30-OCT-1997
DOGC núm.: 2507

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Ultramort

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: d’Ultramort

Altres entitats territorials: