ULLASTRET

BANDERA

Bullastret

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc, amb la muralla maçonada, oberta i blanca de l’escut, d’alçària 13/47 de la del drap, posada a 1/6 de la vora inferior, amb les torres blanques d’una porta i dues finestres obertes de l’escut, d’alçària 18/47 de la del drap i amplària 1/6 de la llargària del drap, la primera posada a 1/15 de la vora de l’asta i la segona a 11/47 de la primera, i amb la porta oberta de la muralla d’amplada 1/6 de la llargària del drap centrada entre les dues torres; i amb l’ullastre groc fruitat de negre de l’escut, ixent centrat entre les torres, d’alçària 19/47 de la del drap i amplària 6/18 de la llargària del mateix drap.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 17-DES-2018
  • Data de publicació al DOGC: 21-DES-2018
  • DOGC núm.: 7773
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un ullastre d’or ixent d’una faixa abaixada en forma de muralla de dues torres oberta d’argent. Per timbre una corona de poble.

Data d’aprovació: 11-FEB-2014
Data de publicació en el DOGC: 25-FEB-2014
DOGC núm.: 6569

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Ullastret

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: ullastretenc/ullastretenca

Altres entitats territorials: