ULLÀ

BANDERA

Bulla

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blau clar, amb una aspa blanca de braços de gruix 1/8 de l’alçària del drap i amb una flor de lis blanca d’alçària 1/4 de la del mateix drap i amplària 1/8 de la llargària del mateix drap centrada a 3/32 de la vora superior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 17-MAR-2006
  • Data de publicació al DOGC: 3-ABR-2006
  • DOGC núm.: 4606
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau clar B- 278 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un sautor ple d’argent, cantonat al cap d’una flor de lis d’argent. Per timbre una corona de poble.

Data d’aprovació: 13-MAI-2005
Data de publicació en el DOGC: 2-JUN-2005
DOGC núm.: 4397

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Ullà

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: ullanenc/ullanenca

Altres entitats territorials: