TREMP

BANDERA

Btremp

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blava, amb tres flors de lis blanques cadascuna d’altura i amplada 1/3 de l’alçària del drap juxtaposades pels extrems laterals inferiors i amb la flor de lis central apuntant a la meitat de la vora superior; tot el conjunt a 1/9 de la vora superior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 3-OCT-1989
  • Data de publicació al DOGC: 18-OCT-1989
  • DOGC núm.: 1208
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau B 280 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, la Mare de Déu de Valldeflors d’or acompanyada de 2 flors de lis d’argent, una a cada costat. Per timbre, una corona mural de ciutat.

Data d’aprovació: 24-ABR-1989
Data de publicació en el DOGC: 8-MAI-1989
DOGC núm.: 1140

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Tremp

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Pallars Jussà

Gentilici: trempolí/trempolina

Altres entitats territorials: EMD de Vilamitjana