TOSES

BANDERA

Btoses

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una creu plena blanca el gruix dels braços de la qual és d’1/6 de l’alçària del drap, ressaltant sobre el centre una palmera verda d’altura 4/6 de la del drap.

Significat

La palmera és l’atribut de sant Cristòfol, patró de la localitat. La creu blanca sobre vermell són les armes dels Urtx, primers senyors de la baronia de Toses.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 28-OCT-1994
  • Data de publicació al DOGC: 14-NOV-1994
  • DOGC núm.: 1972
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, una palmera arrencada de sinople acompanyada de 2 escudets triangulars curvilinis de gules carregats d’una creu plena d’argent un a cada costat. Per timbre una corona de baró.

Data d’aprovació: 1-ABR-1985
Data de publicació en el DOGC: 14-JUN-1985
DOGC núm.: 550

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Toses

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Ripollès

Gentilici: tosà/tosana

Altres entitats territorials: