TORRES DE SEGRE

BANDERA

Btorresdesegre

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE OFICIAL
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de propra, 2 torres obertes d’or posades en faixa sobre un riu en forma de peu ondat faixat de 4 peces ondades d’atzur i d’argent, alçat sobre un altre peu de gules amb la creu plena d’argent. Per timbre, una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 25-OCT-1985
Data de publicació en el DOGC: 2-DES-1985
DOGC núm.: 620

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Torres de Segre

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: torredà/torredana

Altres entitats territorials: