TORRENT

BANDERA

Btorrent

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, sembrada de creus blanques de gruix 1/16 i altura 3/16 de la del drap i amplada 3/24 de la llargària del mateix drap, cinc de les quals, senceres, a la part superior, i cinc més, també senceres, a la inferior; i al centre, una faixa blava fosca ondada de mitja cresta, tres crestes senceres i una altra mitja cresta, de gruix 1/4 de l’alçària del drap.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 8-MAR-1999
  • Data de publicació al DOGC: 6-ABR-1999
  • DOGC núm.: 2861
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blau fosc B+ 282 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, sembrat de creuetes d’argent; ressaltant sobre el tot una faixa ondada d’atzur. Per timbre, una corona de marquès.

Data d’aprovació: 22-SEP-1995
Data de publicació en el DOGC: 16-OCT-1995
DOGC núm.: 2115

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Torrent

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: torrentí/torrentina

Altres entitats territorials: