TORREFARRERA

BANDERA

Btorrefarrera

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb dues faixes iguals blanques de gruix 1/12 de l’alçària del drap i separades pel mateix gruix, la de baix posada a 1/12 de la vora inferior; amb un pal blanc, de gruix 1/9 de la llargària del mateix drap sobreposat al centre, i amb una creu de Malta blanca, d’alçària i amplària 1/6 de l’alçària del drap, posada a 3/36 de la vora de l’asta i a 1/12 de la superior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 5-NOV-2007
  • Data de publicació al DOGC: 21-NOV-2007
  • DOGC núm.: 5013
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una torre oberta d’argent sobremuntada d’una creu de Malta d’argent i acompanyada de 2 ferradures d’argent. Per timbre una corona de poble.

Data d’aprovació: 26-MAI-2006
Data de publicació en el DOGC: 14-JUN-2006
DOGC núm.: 4654

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Torrefarrera

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: torrefarrerí/torrefarrerina

Altres entitats territorials: