TORREBESSES

BANDERA

Btorrebesses

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc, amb les dues torres grogues de l’escut, cadascuna d’amplària 5/24 de la llargària del drap, i alçària 7/16 de la del mateix drap, posades, la primera, a 11/48 de la vora de l’asta, la segona a la mateixa distància de la del vol, i ambdues a 1/8 de la vora inferior, i amb el món blanc cintrat de vermell, somat de la creu grega patent blanca de l’escut, tot el conjunt d’amplària 1/8 de la llargària del drap i alçària 1/4 de la del mateix drap, posat equidistant de les vores de l’asta i del vol, i a 1/8 de la superior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 15-OCT-2009
  • Data de publicació al DOGC: 10-NOV-2009
  • DOGC núm.: 5502
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Groc Y 109 No
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, dues torres acostades i obertes d’or acompanyades al cap d’un món creuat d’argent cintrat de gules. Per timbre, una corona de poble.

Data d’aprovació: 7-JUL-2008
Data de publicació en el DOGC: 21-JUL-2008
DOGC núm.: 5177

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Torrebesses

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: torrebessí/torrebessina

Altres entitats territorials: