TORNABOUS

BANDERA

Btornabous

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd clar, amb el bou blanc passant cap a l’asta de l’escut, d’alçària 3/5 de la del drap i llargària 7/15 de la del mateix drap, al centre; i amb la rella blanca de l’escut, d’alçària 9/40 i llargària 1/15, posada a 1/10 de la vora superior i a 1/15 de la de l’asta.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 6-JUL-2016
  • Data de publicació al DOGC: 18-JUL-2016
  • DOGC núm.: 7164
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd clar V- 360 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un bou d’argent sobremuntat d’una rella d’argent posada en pal . Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 26-GEN-2010
Data de publicació en el DOGC: 18-FEB-2010
DOGC núm.: 5570

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Tornabous

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Urgell

Gentilici: de Tornabous

Altres entitats territorials: