TEIÀ

BANDERA

Bteia

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca en els dos primers terços verticals, amb el matapoll verd fosc de l’escut d’alçària 2/3 de la del drap i amplària 5/9 de la llargària del mateix drap, al centre; i amb l’últim terç vertical groc amb quatre pals vermells.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 26-MAI-2006
  • Data de publicació al DOGC: 22-JUN-2006
  • DOGC núm.: 4660
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Verd fosc V+ 364 No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, un matapoll (tell) de sinople; el peu d’or, 4 pals de gules. Per timbre, una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 4-OCT-1996
Data de publicació en el DOGC: 23-OCT-1996
DOGC núm.: 2272

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Teià

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Maresme

Gentilici: teianenc/teianenca

Altres entitats territorials: